PRIAMA ÚMERNOSŤ

Prostredníctvom PRIAMEJ a NEPRIAMEJ ÚMERNOSTI môžeme vyjadriť závislosť medzi niektorými veličinami.

S priamou úmerou sa denne stretávame napr. pri nákupe: Ak za jedno pečivo zaplatíme 0,10 €, za dve rovnaké pečivá zaplatíme 0,20€, za tri 0,30 €, za 10 pečív 1€, atď..

O priamej úmernosti hovoríme vtedy, ak sa "niečo" mení úmerne v závislosti na nejakej hodnote.

Napríklad:

Množstvo rovnakého tovaru a cena.

Koľkokrát viac tovaru v rovnakej cene kúpime, toľko krát viac zaplatíme.

Pracovný výkon a mzda.

Koľkokrát je pracovný výkon väčší (menší), toľkokrát väčšia (menšia) bude mzda.

Spotreba benzínu a prejdená vzdialenosť.

Koľkokrát sa zväčší (zmenší) prejdená vzdialenosť, toľkokrát bude väčšia (menšia) spotreba benzínu.

Závislosť dvoch veličín, v ktorých platí, že koľkokrát  zväčšíme (zmenšíme) jednu veličinu, toľkokrát sa zväčší (zmenší) druhá veličina.

Takýto vzťah nazývame PRIAMA ÚMERNOSŤ.

Príklad.

Spotreba benzínu


Príklad 1:

Jedna čokoláda stojí 0,70 €. Koľko eur zaplatíme, ak kúpime od 1 do 10 kusov rovnakých čokolád?


Riešenie:

Zostavíme si tabuľku.

Počet 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cena v € 1,40 2,10 2,80 3,50 4,20 4,90 5,60 6,30 7

Last modified: Saturday, 2 June 2012, 4:43 PM