Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

W

WAN

Wide Area Network - prepojené LAN siete vytvárajúce rozsiahlejšiu sieť - WAN sieť, za WAN sieť sa obvykle považuje sieť s rozlohou minimálne niekoľkých kilometrov

WAP

Wireless Application Protocol - bezdrôtový aplikačný protokol, otvorený medzinárodný štandard pre prístup do internetu z prostredia digitálnych mobilných sietí GSM. Pomocou mobilného telefónu podporujúceho tento protokol je možné prehliadanie stránok špeciálne vytvorených na zobrazovanie formou WAP.

Worms

Worms - Červy
Dnes sa týmto názvom označuje infiltrácia, ktorá sa dostane do PC elektronickou poštou (e-mailom). Červ má niekoľko čŕt spoločných s trójskym koňom. V počítači se opäť vyskytuje nejčastejšie iba v jednom exemplári - súbore, ktorý v sebe neobsahuje nič iného, ako menovaného červa (súbor = červ). Ako bolo povedané, červy do systémov prichádzajú v elektronickej pošte. "Postihnutý e-mail" obsahuje prílohu s pripojeným súborom. Pokiaľ príjemca tento súbor spustí, dôjde k aktivácii červa. Ten sa najčastejšie nakopíruje na počítač a vo vhodnom okamžiku odošle takto infikované e-maily na všetky adresy, ktoré nájde v užívateľovom adresári. Červy sú dnes mimoriadne rozšírené. Šíria sa aktívne, automaticky. Využívajú nedostatky v operačných systémoch (bezpečnostné diery). Šíria sa bez aktívnej účasti užívateľa. Infikujú čo najviac počítačov v sieti a spôsobujú viaceré poškodenia systému. Jeden infikovaný dokument stačí k zamoreniu celej siete. Tieto vírusy predstavujú globálnu hrozbu a šíria sa vysokou rýchlosťou. Vírus Love.Letter za 4 hodiny obehol celý svet.

Tieto infiltrácie počítajú s ľudskou zvedavosťou a psychikou, ukrývajú sa za názvy Anna Kurnikova, Pamela Anderson, Fotografie z môjho večierka a podobne. Toto je v texte podporené správou, že sa v pripojenom súbore nachádza atraktívny obrázok uvedenej dámy, alebo fotografie zo skvelej akcie, ktorej sa zúčastnil aj prijímateľ správy.

Vzhľadom k tomu, že sa červy šíria prostredníctvom elektronickej pošty, rýchlosť a nebezpečenstvo šírenia sú obrovské. Dokazuje to aj prípad červa I_Love_You (VBS/Loveletter.A), ktorý sa dokázal po celom svete rozšíriť doslova za pár hodín. Červov je možné pokladať za podskupinu vírusov.

WWW, Web

World Wide Web - slovo web je často nesprávne považované aj za synonymum pre Internet, je to kombinácia celosvetovej pavučiny web stránok s jednoduchým intuitívnym ovládaním a ich prepojenia navzájom pomocou hypertextových odkazov, používajúcich protokol HTTP, prístupných používateľom z jednoduchého grafického prostredia. Stránky publikované na internete sú preto označované ako web stránky a súbor takýchto stránok nachádzajúcich sa na rovnakej adrese v internete patriace jednej spoločnosti sa nazýva web sídlo spoločnosti alebo website.

WYSIWYG

What You See Is What You Get - spôsob vytvárania počítačových aplikácií tak, aby sa zobrazenie dokumentu po vytlačení maximálne podobalo tomu, čo užívateľ vidí na obrazovke pred vytlačením