Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

2

2D grafika

Sú všetky obrazové informácie o bodoch, alebo krivkách, ktoré počítač súradnicovo ukladá do dvojrozmernej plochy.

3

3D grafika

Sú všetky obrazové informácie o bodoch, alebo krivkách, ktoré počítač súradnicovo ukladá do trojrozmernej plochy (priestorovo).