Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

S

S-FTP

Screened Foiled Twisted Pair - vodič pozostávajúci z krútených párov vodičov tienených fóliou a zároveň tieniacou sieťkou

S-JTSK

S-JTSK je súradnicový systém používaný v civilnom sektore nášho štátu a jeho parametre boli stanovene s ohľadom na presné pozemné geodetické práce najmä v oblasti evidencie nehnuteľností. V tomto systéme je vytvorené civilné mapové dielo t.j. Základne mapy mierkových urovní 1:10 000, 1:50 000, 1:100 000 a 1:200 000 a niektoré tematické mapové diela napr. vodohospodárske mapy, mapy druhovej skladby lesných porastov.
Polohová presnosť priradenia tohto súradnicového systému je daná tzv. Jednotnou Trigonometrickou Sieťou Katastrálnou (JTSK), ktorá má 268 trigonometrických bodov. Sieť pôvodne nebola spojená so sieťami okolitých štátov a jej rozmer, poloha a orientácia neboli určené z meraní zakladníc a z astronomických meraní. Zložitými postupmi vyrovnania sa v podstate vyrovnal jej tvar a dosiahla sa relatívne vysoká vnútorná presnosť.

S-STP

Screened Shielded Twisted Pair - vodič pozostávajúci z krútených párov vodičov, pričom jednotlivé páry sú tienené fóliou a zároveň všetky páry ešte tieniacou sieťkou

SAN

Storage Area Network - sieť pamäťových zariadení- zálohovacie zariadenie
SAN je špecializovaná sieť priamo prepájajúca pamäťové zariadenia. Táto sieť je oddelená od bežnej produkčnej počítačovej siete a spravidla je realizovaná na báze Fibre channel technológie, s prenosovými rýchlosťami 100 - 200 MBps a s prípustnými vzdialenosťami rádovo v kilometroch.

Solid Edge

Solid Edge je 3D CAD systém primárne určený pre návrh strojárskych konštrukcií. Jeho funkcie však umožňujú širšie využitie. Od dizajnu nábytku až po 3D modelovanie komplexných plôch.