Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

R

RAM

Random Access Memory
Počítačová pamäť. Funguje na princípe náhodného prístupu a umožňuje rýchle čítanie aj zapisovanie údajov, po odpojení od napájania sa údaje vymažú

ROM

Read Only Memory - počítačová pamäť umožňujúca len čítanie, nezávislá od napájania.

Router

Smerovač
sieťové zariadenie, ktoré zabezpečuje smerovanie - smer presunu dátových blokov - paketov medzi viacerými sieťami