Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

P

PBX

Private Branch Exchange - pobočková telefónna ústredňa, vnútropodniková telefónna ústredňa

Počítačová infiltrácia

Počítačovou infiltráciou nazveme akýkoľvek neoprávnený vstup do počítačového systému a tým i do jeho údajov (súbory, programy...). ide o termín s veľmi širokým významom.