Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

O

OEM

Original Equipment Manufacturer
označenie spoločnosti, ktorá nakupuje od iných výrobcov softvér, počítače alebo iné zložitejšie zariadenia a po minimálnych úpravách ich predáva pod vlastnou značkou

Outsourcing

Nahradenie vlastných výrobných alebo iných výkonov komerčnou službou poskytovanou externým dodávateľom