Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

N

NAS

Network Attached Storage
Sieťovo pripojená pamäť- zálohovacie zariadenie
Ide o špecializované diskové polia veľkej kapacity vybavené vyhradeným serverom, s ktorým tvoria nedeliteľné zariadenie, vrátane OS. NAS sa predáva ako "zariadenie" (napr. mikrovlnka, chladnička), nie ako počítačová zostava.