Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

M

Makrovírus

Vírus zapísaný do dokumentu vo formáte MS Office. Programy z MS-Office neukladajú makrá spojené s dokumentom so zvláštneho súboru, ale tieto sa stávajú integrálnou súčasťou vytvoreného dokumentu. (Príkladom týchto súborov sú šablóny) V tomto prípade nejde o jednoduché súbory, ale o svojim spôsobom o programy.

MP3

Moving Picture Experts Group audio layer 3
Formát komprimovaných zvukových súborov, ktorý zachováva vysokú kvalitu zvuku. Algoritmus digitálnej kompresie zvuku dosahujúci komprimačný pomer zhruba 1:12 pri minimálnom znížení zvukovej kvality, prakticky nepostrehnuteľnej bežným poslucháčom.

MUI

Multilingual User Interface
viacjazyčné používateľské rozhranie. Užívatelia môžu pracovať vo viacerých jazykoch vrátane editovania dokumentov Používa sa u produktov zn. Microsoft