Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

L

LAN

Local Area Network
lokálna počítačová sieť, sieť fyzicky rozložená na pomerne malom území, väčšinou v rámci organizácie (napr. v jednej budove) spájajúca osobné počítače.

Linux

Operačný systém - voľne šírený OS na báze tzv. otvorenej licencie, existuje vo viacerých komerčných verziách (distribúciách), názov je odvodený od mena autora pôvodnej verzie Linusa Torvaldsa a operačného systému Unix

LIP

Language Interface Pack
Technológia Language Interface Pack je jednou z foriem inštalácie jazykových mutácií na anglickú verziu Windows XP Professional. Takto modifikovaný systém neumožňuje prepínanie medzi slovenčinou a angličtinou

Log

log udalostí - log je denník, kam sa zapisujú všetky udalosti či procesy vykonané počítačovým systémom v chronologickom-časovom poradí.