Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

K

Knowledge managenent

manažment znalostí
manažment vedomostí

proces, prostredníctvom ktorého organizácia identifikuje, riadi a zdieľa svoje informačné aktíva. Všeobecným cieľom manažmentu znalostí je spojenie osoby vyhľadávajúcej istú "znalosť" s informačným zdrojom "znalosti" a uľahčenie transferu tejto znalosti.