Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

J

Joomla

Joomla - jeden z množstva existujúcich CMS systémov umožňujúcich jednoduchú správu webového obsahu. Ide o systém rozšírený po celom svete a jeden z najobľúbenejších CMS systémov používaných na Slovensku.