Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

H

HDD

Hard Disk Drive - pevný disk, počítačové zariadenie na ukladanie dát pracujúce na magnetickom princípe, umožňujúce rýchle zapisovanie a čítanie

Hosting

Hosting - hosťovanie
Služby spojené s prenájmom priestoru na internete; zvyčajne na web serveroch s pripojením do internetu

Hub

Rozbočovač - počítačové zariadenie slúžiace na jednoduché prepojenie viacerých počítačov v rámci počítačovej siete