Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

G

GIS

Geographic Information Systems - Geografický Informačný Systém
Výraz GIS (Geografický Informačný Systém) je dnes už známy a často používaný. Pre niekoho je to istý počítačový program na vytváranie máp. Pre iných je to skupina tých najvyspelejších a matematicky komplikovaných programov pre priestorové analýzy. GIS je organizovaný súbor počítačového hardvéru a softvéru a geografických údajov navrhnutý za cieľom efektívneho získania, uloženia, editácie, analyzovania a zobrazenia všetkých foriem geografických informácií. Vo všeobecnosti je to druh priestorovo orientovaného IS.
GIS sa od ostatných IS odlišuje hlavne možnosťou priestorovej analýzy a syntézy poznatkov s modelovaním údajov vzhľadom na vymedzený geopriestor.

GPS

Global Positioning System - Globálny polohový systém
Tiež označovaný tiež ako NAVSTAR ( Navigation System Using Time And Range ) je družicový rádionavigačný systém globálneho určovania polohy, pôvodne budovaný pre potreby armády USA, dnes využiteľný na komerčné účely. Systém, ktorý sa začal budovať v roku 1973, umožňuje v reálnom čase prakticky kdekoľvek a kedykoľvek okamžité a presné určenie polohy ľubovoľného počtu pohybujúcich sa objektov. Ako vojenský systém je odolný voči rušeniu a jeho špičkové možnosti sú neoprávneným užívateľom nedostupné. Vznikol tak veľmi zložitý systém, ktorý poskytuje rad možností pre presné určovanie polôh štatistických, alebo pohybujúcich sa objektov.