Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

F

FDD

Floppy Disk Drive - disketová mechanika, počítačové zariadenie za čítanie a zápis pružných magnetických diskov (Floppy disk), obvyklá kapacita 1,44 MB pre 3,5" diskety, staršie modely mali kapacitu 1,22 MB pre 5,25" diskety

Firewall

Kombinácia bezpečnostného hardvéru a softvéru, vytvárajúceho ochrannú vrstvu (stenu) medzi vnútornou počítačovou sieťou organizácie - intranetom a verejnou sieťou - Internetom. Vytvára tzv. demilitarizovanú zónu v rámci vnútornej podnikovej siete. Kontroluje prístup do/z siete a je navrhnutý aj ako ochrana proti vírusom z vonkajších sietí.

FSB

Front Side Bus

FTP

Foiled Twisted Pair - pri káblových systémoch: kábel pozostávajúci krútených párov vodičov tienených fóliou

File Transfer Protocol - v internete: štandardný komunikačný protokol slúžiaci na najjednoduchší prenos súborov medzi počítačmi v internete. Je to palikačný protokol využívajúci štandardy protokolu TCP/IP a najčastejšie sa používa na "upload" súborov z počítača pripojeného na internet na server, a takisto na "download" súborov z webového servra do počítača