Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

E

Ethernet

Ethernet je najčastejšie inštalovanou technológiou u lokálnych počítačových sietí. Je to počítačová sieť založená na štandarde IEEE 820.3. Pôvodne bol vyvinutý spoločnosťou Xerox a ďalej rozvíjaný Xeroxom, spolu s firmami DEC (Digital) a Intel. LAN sieť na báze Ethernetu je typicky z koaxiálneho kábla alebo špeciálneho druhu krútenej dvojlinky. Najčastejšie inštalovaným Ethernetovým systémom je tzv. 10BASE-T a ponúka prenosové rýchlosti do 10 Mbit/s. Zariadenia sú pripojené ku káblu a "súťažia" o prístup použitím protokolu CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection).
Rýchly Ethernet, alebo 100BASE-T Ethernet ponúka prenosové rýchlosti až do 100 Mbit/s a je typicky používaný v chrbticových rozvodoch, podporuje aj pracovné stanice so sieťovými kartami štandardu 10BASE-T. Gigabitový Ethernet, ako už názov hovorí poskytuje rýchlosť prenosu údajov 1 Gbit/s, taktiež sa používa pre chbticové rozvody.