Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  (Next)
  ALL

C

CAD/CAM/CAE

CAD - Computer Aided Design
CAM - Computer Aided Manufacturing
CAE - Computer Aided Engineering
- označovanie špecializovaných aplikačných programov na navrhovanie, podporu výroby a inžinieringu, takisto označuje aj problematiku jeho využitia

CD

Compact Disc - kompaktný disk

Všeobecne:
kompaktný disk, digitálne optické pamäťové médium využívané na ukladanie počítačových dát, schopné zaznamenávať údaje (CD-ROM), hudbu (CD Audio), umožňujúce taktiež zaznamenať údaje pomocou počítača a príslušnej mechaniky, buď jednorázovo (CD-R), alebo viacnásobne (CD-RW), takisto sa týmto označujú štandardy takýchto pamäťových zariadení

CD Audio

Compact Disc Audio - kompaktný disk so zvukovým záznamom

Všeobecne:
kompaktný disk, digitálne optické pamäťové médium využívané na ukladanie počítačových dát, schopné zaznamenávať údaje (CD-ROM), hudbu (CD Audio), umožňujúce taktiež zaznamenať údaje pomocou počítača a príslušnej mechaniky, buď jednorázovo (CD-R), alebo viacnásobne (CD-RW), takisto sa týmto označujú štandardy takýchto pamäťových zariadení

CD-R

CD-Recordable - kompaktný disk na ktorý je možné nahrať údaje, nahraté údaje na tomto type kompaktného disku nie je možné upraviť, alebo vymazať

Všeobecne:

kompaktný disk, digitálne optické pamäťové médium využívané na ukladanie počítačových dát, schopné zaznamenávať údaje (CD-ROM), hudbu (CD Audio), umožňujúce taktiež zaznamenať údaje pomocou počítača a príslušnej mechaniky, buď jednorázovo (CD-R), alebo viacnásobne (CD-RW), takisto sa týmto označujú štandardy takýchto pamäťových zariadení

CD-ROM

CD Read-Only-Memory - Kompatkný disk - len na čítanie

Všeobecne:
kompaktný disk, digitálne optické pamäťové médium využívané na ukladanie počítačových dát, schopné zaznamenávať údaje (CD-ROM), hudbu (CD Audio), umožňujúce taktiež zaznamenať údaje pomocou počítača a príslušnej mechaniky, buď jednorázovo (CD-R), alebo viacnásobne (CD-RW), takisto sa týmto označujú štandardy takýchto pamäťových zariadení

CD-RW

CD-Rewritable - typ kompaktného disku, na ktorý je možné viacnásobne zaznamenávať údaje. Údaje na tento typ disku môžu byť zaznamenané, následne vymazané a iné údaje môžu byť opäť zaznamenané.

Všeobecne:
kompaktný disk, digitálne optické pamäťové médium využívané na ukladanie počítačových dát, schopné zaznamenávať údaje (CD-ROM), hudbu (CD Audio), umožňujúce taktiež zaznamenať údaje pomocou počítača a príslušnej mechaniky, buď jednorázovo (CD-R), alebo viacnásobne (CD-RW), takisto sa týmto označujú štandardy takýchto pamäťových zariadení

CEO

Chief Executive Officer - generálny riaditeľ

CFO

Chief Financial Officer - finančný/ekonomický riaditeľ

CIO

Chief Information Officer - riaditeľ zodpovedný za informatiku

CMS

CMS (angl. "Content Management System") je elektronický systém umožňujúci správu webového obsahu dostupného v sieti internet alebo intranet. Často sa môžeme tretávať s pojmom "redakčný systém", ktorý je v tejto súvislosti synonymom CMS systému.Page:  1  2  (Next)
  ALL