Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

A

ASCII

American Standard Code for Information Interchange
- predpis, podľa ktorého je znakom abecedy, čísliciam a ďalším typografickým znakom priraďovaný určený numerický kód (napr A=065)

ASP

Application Service Providing (Provider)
- poskytovanie aplikačných služieb: služba alebo poskytovateľ služby, ktorá zákazníkovi umožňuje firme využívať rozličný aplikačný softvér bez toho, aby firma softvér vlastnila, či už licenčne, alebo fyzicky formou inštalácie

ATM

Asynchronous Tranfer Mode
- asynchrónny prenosový režim, výkonná sieťová technológia umožňujúca vysokorýchlostný prenos dát (vrátane multimediálnych) v lokálnych aj diaľkových sieťach (LAN, WAN)