Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
  ALL

L

LAN

Local Area Network
lokálna počítačová sieť, sieť fyzicky rozložená na pomerne malom území, väčšinou v rámci organizácie (napr. v jednej budove) spájajúca osobné počítače.

Linux

Operačný systém - voľne šírený OS na báze tzv. otvorenej licencie, existuje vo viacerých komerčných verziách (distribúciách), názov je odvodený od mena autora pôvodnej verzie Linusa Torvaldsa a operačného systému Unix

LIP

Language Interface Pack
Technológia Language Interface Pack je jednou z foriem inštalácie jazykových mutácií na anglickú verziu Windows XP Professional. Takto modifikovaný systém neumožňuje prepínanie medzi slovenčinou a angličtinou

Log

log udalostí - log je denník, kam sa zapisujú všetky udalosti či procesy vykonané počítačovým systémom v chronologickom-časovom poradí.

M

Makrovírus

Vírus zapísaný do dokumentu vo formáte MS Office. Programy z MS-Office neukladajú makrá spojené s dokumentom so zvláštneho súboru, ale tieto sa stávajú integrálnou súčasťou vytvoreného dokumentu. (Príkladom týchto súborov sú šablóny) V tomto prípade nejde o jednoduché súbory, ale o svojim spôsobom o programy.

MP3

Moving Picture Experts Group audio layer 3
Formát komprimovaných zvukových súborov, ktorý zachováva vysokú kvalitu zvuku. Algoritmus digitálnej kompresie zvuku dosahujúci komprimačný pomer zhruba 1:12 pri minimálnom znížení zvukovej kvality, prakticky nepostrehnuteľnej bežným poslucháčom.

MUI

Multilingual User Interface
viacjazyčné používateľské rozhranie. Užívatelia môžu pracovať vo viacerých jazykoch vrátane editovania dokumentov Používa sa u produktov zn. Microsoft

N

NAS

Network Attached Storage
Sieťovo pripojená pamäť- zálohovacie zariadenie
Ide o špecializované diskové polia veľkej kapacity vybavené vyhradeným serverom, s ktorým tvoria nedeliteľné zariadenie, vrátane OS. NAS sa predáva ako "zariadenie" (napr. mikrovlnka, chladnička), nie ako počítačová zostava.

O

OEM

Original Equipment Manufacturer
označenie spoločnosti, ktorá nakupuje od iných výrobcov softvér, počítače alebo iné zložitejšie zariadenia a po minimálnych úpravách ich predáva pod vlastnou značkou

Outsourcing

Nahradenie vlastných výrobných alebo iných výkonov komerčnou službou poskytovanou externým dodávateľom


Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
  ALL