Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
  ALL

B

Bit

Binary digit
- binárne číslo, základná jednotka digitálnej informácie (jednotka/nula)

Browser

Internetový prehliadač
- počítačový program, ktorý zobrazí textovú a grafickú informáciu v jazyku HTML na obrazovku počítača v čitateľnej podobe. Najrozšírenejšími prehliadačmi sú Internet Explorer (súčasť operačného systému Windows) a Mozilla Firefox

Byte

Binary Element String
- skupina binárnych čísiel, zvyčajne 8 bitov, ktorá postačuje na počítačové vyjadrenie jedného písmena alebo číslice, napríklad kódom ASCII, základná jednotka vyjadrujúca pamäťovú kapacitu počítačových zariadení. (zvyčajne sa udáva v násobkoch: kilobyte - 1kB = 1024B, megabyte - 1MB=1024 KB, gigabyte - 1GB=1024MB)

C

CAD/CAM/CAE

CAD - Computer Aided Design
CAM - Computer Aided Manufacturing
CAE - Computer Aided Engineering
- označovanie špecializovaných aplikačných programov na navrhovanie, podporu výroby a inžinieringu, takisto označuje aj problematiku jeho využitia

CD

Compact Disc - kompaktný disk

Všeobecne:
kompaktný disk, digitálne optické pamäťové médium využívané na ukladanie počítačových dát, schopné zaznamenávať údaje (CD-ROM), hudbu (CD Audio), umožňujúce taktiež zaznamenať údaje pomocou počítača a príslušnej mechaniky, buď jednorázovo (CD-R), alebo viacnásobne (CD-RW), takisto sa týmto označujú štandardy takýchto pamäťových zariadení

CD Audio

Compact Disc Audio - kompaktný disk so zvukovým záznamom

Všeobecne:
kompaktný disk, digitálne optické pamäťové médium využívané na ukladanie počítačových dát, schopné zaznamenávať údaje (CD-ROM), hudbu (CD Audio), umožňujúce taktiež zaznamenať údaje pomocou počítača a príslušnej mechaniky, buď jednorázovo (CD-R), alebo viacnásobne (CD-RW), takisto sa týmto označujú štandardy takýchto pamäťových zariadení

CD-R

CD-Recordable - kompaktný disk na ktorý je možné nahrať údaje, nahraté údaje na tomto type kompaktného disku nie je možné upraviť, alebo vymazať

Všeobecne:

kompaktný disk, digitálne optické pamäťové médium využívané na ukladanie počítačových dát, schopné zaznamenávať údaje (CD-ROM), hudbu (CD Audio), umožňujúce taktiež zaznamenať údaje pomocou počítača a príslušnej mechaniky, buď jednorázovo (CD-R), alebo viacnásobne (CD-RW), takisto sa týmto označujú štandardy takýchto pamäťových zariadení

CD-ROM

CD Read-Only-Memory - Kompatkný disk - len na čítanie

Všeobecne:
kompaktný disk, digitálne optické pamäťové médium využívané na ukladanie počítačových dát, schopné zaznamenávať údaje (CD-ROM), hudbu (CD Audio), umožňujúce taktiež zaznamenať údaje pomocou počítača a príslušnej mechaniky, buď jednorázovo (CD-R), alebo viacnásobne (CD-RW), takisto sa týmto označujú štandardy takýchto pamäťových zariadení

CD-RW

CD-Rewritable - typ kompaktného disku, na ktorý je možné viacnásobne zaznamenávať údaje. Údaje na tento typ disku môžu byť zaznamenané, následne vymazané a iné údaje môžu byť opäť zaznamenané.

Všeobecne:
kompaktný disk, digitálne optické pamäťové médium využívané na ukladanie počítačových dát, schopné zaznamenávať údaje (CD-ROM), hudbu (CD Audio), umožňujúce taktiež zaznamenať údaje pomocou počítača a príslušnej mechaniky, buď jednorázovo (CD-R), alebo viacnásobne (CD-RW), takisto sa týmto označujú štandardy takýchto pamäťových zariadení

CEO

Chief Executive Officer - generálny riaditeľ


Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
  ALL