Backdoors

Zadné dvierka (druh počítačového vírusu)
Backdoory sa delia na serverovskú a klientskú časť. Serverovská časť je tá, ktorá sa usadí v hostiteľskom t.j. infikovanom PC. Klientská časť ostáva u útočníka, ktorý jej prostredníctvom vstupuje do napadnutého systému a ovláda ho.

Správajú sa podobne ako trójske kone. Na rozdiel od nich však na seba vôbec neupozorňujú. Po aktivácii infikovaného súboru sa spustia, nakopírujú sa do systému a čakajú na človeka, ktorý tieto zadné vrátka otvorí. Tento hacker prostredníctvom internetu môže s týmto počítačom vykonávať čokoľvek. Môže získavať citlivé informácie, môže mazať resp. modifikovať súbory, vypínať OS Windows a podobne. Klient najčastejšie vstupuje do spojenia so serverom prostredníctvom protokolu TCP/IP, na ktorom je založený Internet. Každý počítač má v Internete pridelené jedinečnú IP adresu. Pokiaľ hacker pozná IP adresu počítača, na ktorom beží serverovská časť, už mu nič nebráni v ovládaní tohto systému.

» Slovník informatiky a techniky