XML

Extensible Markup Language - nastupujúca generácia internetového jazyka HTML

» Slovník informatiky a techniky