WYSIWYG

What You See Is What You Get - spôsob vytvárania počítačových aplikácií tak, aby sa zobrazenie dokumentu po vytlačení maximálne podobalo tomu, čo užívateľ vidí na obrazovke pred vytlačením

» Slovník informatiky a techniky