WWW, Web

World Wide Web - slovo web je často nesprávne považované aj za synonymum pre Internet, je to kombinácia celosvetovej pavučiny web stránok s jednoduchým intuitívnym ovládaním a ich prepojenia navzájom pomocou hypertextových odkazov, používajúcich protokol HTTP, prístupných používateľom z jednoduchého grafického prostredia. Stránky publikované na internete sú preto označované ako web stránky a súbor takýchto stránok nachádzajúcich sa na rovnakej adrese v internete patriace jednej spoločnosti sa nazýva web sídlo spoločnosti alebo website.

» Slovník informatiky a techniky