Worms

Worms - Červy
Dnes sa týmto názvom označuje infiltrácia, ktorá sa dostane do PC elektronickou poštou (e-mailom). Červ má niekoľko čŕt spoločných s trójskym koňom. V počítači se opäť vyskytuje nejčastejšie iba v jednom exemplári - súbore, ktorý v sebe neobsahuje nič iného, ako menovaného červa (súbor = červ). Ako bolo povedané, červy do systémov prichádzajú v elektronickej pošte. "Postihnutý e-mail" obsahuje prílohu s pripojeným súborom. Pokiaľ príjemca tento súbor spustí, dôjde k aktivácii červa. Ten sa najčastejšie nakopíruje na počítač a vo vhodnom okamžiku odošle takto infikované e-maily na všetky adresy, ktoré nájde v užívateľovom adresári. Červy sú dnes mimoriadne rozšírené. Šíria sa aktívne, automaticky. Využívajú nedostatky v operačných systémoch (bezpečnostné diery). Šíria sa bez aktívnej účasti užívateľa. Infikujú čo najviac počítačov v sieti a spôsobujú viaceré poškodenia systému. Jeden infikovaný dokument stačí k zamoreniu celej siete. Tieto vírusy predstavujú globálnu hrozbu a šíria sa vysokou rýchlosťou. Vírus Love.Letter za 4 hodiny obehol celý svet.

Tieto infiltrácie počítajú s ľudskou zvedavosťou a psychikou, ukrývajú sa za názvy Anna Kurnikova, Pamela Anderson, Fotografie z môjho večierka a podobne. Toto je v texte podporené správou, že sa v pripojenom súbore nachádza atraktívny obrázok uvedenej dámy, alebo fotografie zo skvelej akcie, ktorej sa zúčastnil aj prijímateľ správy.

Vzhľadom k tomu, že sa červy šíria prostredníctvom elektronickej pošty, rýchlosť a nebezpečenstvo šírenia sú obrovské. Dokazuje to aj prípad červa I_Love_You (VBS/Loveletter.A), ktorý sa dokázal po celom svete rozšíriť doslova za pár hodín. Červov je možné pokladať za podskupinu vírusov.

» Slovník informatiky a techniky