WAP

Wireless Application Protocol - bezdrôtový aplikačný protokol, otvorený medzinárodný štandard pre prístup do internetu z prostredia digitálnych mobilných sietí GSM. Pomocou mobilného telefónu podporujúceho tento protokol je možné prehliadanie stránok špeciálne vytvorených na zobrazovanie formou WAP.

» Slovník informatiky a techniky