VPN

Virtual Private Network - virtuálna privátna sieť, uzatvorená počítačová sieť vybudovaná v otvorenom prostredí verejných sietí, najmä internetu, pomocou rôznych šifrovacích zariadení. Umožňuje bezpečný kryptovaný prenos IP dát medzi privátnymi sieťami cez verejnú TCP/IP sieť. Na enkrypciu dát na IP vrstve využíva VPN tzv. tunelovanie

» Slovník informatiky a techniky