VPDN

Virtual Private Dial-up Network - Virtuálna privátna vytáčaná sieť
VPDN je sieť, ktorá rozširuje služby vzdialeného prístupu do privátnych sietí s využitím zdielanej infraštruktúry. VPDN využíva tunelovacie technológie 2. vrstvy OSI (L2F, L2TP, and PPTP) na prístup do privátnej siete cez verejnú sieť poskytovateľa internetu. VPDN siete predstavujú cenovo efektívnu metódu na zostavenie "bod-bod" spojenia medzi vzdialeným "Dial-Up" užívateľom a privátnou sieťou cez rozsiahlu sieť internetu.

» Slovník informatiky a techniky