VLAN

Virtual LAN - Virtuálna lokálna sieť
Skupina zariadení konfigurovaných tak, že sú logicky umiestnené na jednom LAN segmente, hoci v skutočnosti sú rozmiestnené na rôznych fyzických LAN sieťach

» Slovník informatiky a techniky