UTP

Unshielded Twisted Pair - kábel pozostávajúci z netienených krútených párov vodičov

» Slovník informatiky a techniky