Technika sebaidentifikácie

je postup, ktorým vírus určuje, či vykonateľná jednotka (boot sektor, COM, EXE, SCR...) bola, alebo nebola napadnutá vírusom. Táto procedúra obvykle zahŕňa vyhľadávanie určitej hodnoty na známom mieste tejto jednotky. Schopnosť sebaidentifikácie je nevyhnutná, ak sa chce vírus vyhnúť viacnásobnej infikácii vykonateľných jednotiek (následkom neidentifikácie by bol enormný nárast veľkosti infikovaného súboru).

» Slovník informatiky a techniky