S-JTSK

S-JTSK je súradnicový systém používaný v civilnom sektore nášho štátu a jeho parametre boli stanovene s ohľadom na presné pozemné geodetické práce najmä v oblasti evidencie nehnuteľností. V tomto systéme je vytvorené civilné mapové dielo t.j. Základne mapy mierkových urovní 1:10 000, 1:50 000, 1:100 000 a 1:200 000 a niektoré tematické mapové diela napr. vodohospodárske mapy, mapy druhovej skladby lesných porastov.
Polohová presnosť priradenia tohto súradnicového systému je daná tzv. Jednotnou Trigonometrickou Sieťou Katastrálnou (JTSK), ktorá má 268 trigonometrických bodov. Sieť pôvodne nebola spojená so sieťami okolitých štátov a jej rozmer, poloha a orientácia neboli určené z meraní zakladníc a z astronomických meraní. Zložitými postupmi vyrovnania sa v podstate vyrovnal jej tvar a dosiahla sa relatívne vysoká vnútorná presnosť.

» Slovník informatiky a techniky