SAN

Storage Area Network - sieť pamäťových zariadení- zálohovacie zariadenie
SAN je špecializovaná sieť priamo prepájajúca pamäťové zariadenia. Táto sieť je oddelená od bežnej produkčnej počítačovej siete a spravidla je realizovaná na báze Fibre channel technológie, s prenosovými rýchlosťami 100 - 200 MBps a s prípustnými vzdialenosťami rádovo v kilometroch.

» Slovník informatiky a techniky