Router

Smerovač
sieťové zariadenie, ktoré zabezpečuje smerovanie - smer presunu dátových blokov - paketov medzi viacerými sieťami

» Slovník informatiky a techniky