RAM

Random Access Memory
Počítačová pamäť. Funguje na princípe náhodného prístupu a umožňuje rýchle čítanie aj zapisovanie údajov, po odpojení od napájania sa údaje vymažú

» Slovník informatiky a techniky