Počítačová infiltrácia

Počítačovou infiltráciou nazveme akýkoľvek neoprávnený vstup do počítačového systému a tým i do jeho údajov (súbory, programy...). ide o termín s veľmi širokým významom.

» Slovník informatiky a techniky