B2B

Business To Business
- obchodné vzťahy založené na transakciách medzi podnikmi navzájom, (obchodný vzťah medzi distribučnou spoločnosťou, alebo výrobnou spoločnosťou a obchodnými partnermi - predajcami), výmena dokumentov (objednávka, faktúra, ...) sa deje elektronicky prostredníctvom internetu, vyhradenej vonkajšej siete

» Slovník informatiky a techniky