PBX

Private Branch Exchange - pobočková telefónna ústredňa, vnútropodniková telefónna ústredňa

» Slovník informatiky a techniky