OEM

Original Equipment Manufacturer
označenie spoločnosti, ktorá nakupuje od iných výrobcov softvér, počítače alebo iné zložitejšie zariadenia a po minimálnych úpravách ich predáva pod vlastnou značkou

» Slovník informatiky a techniky