MP3

Moving Picture Experts Group audio layer 3
Formát komprimovaných zvukových súborov, ktorý zachováva vysokú kvalitu zvuku. Algoritmus digitálnej kompresie zvuku dosahujúci komprimačný pomer zhruba 1:12 pri minimálnom znížení zvukovej kvality, prakticky nepostrehnuteľnej bežným poslucháčom.

» Slovník informatiky a techniky