Linux

Operačný systém - voľne šírený OS na báze tzv. otvorenej licencie, existuje vo viacerých komerčných verziách (distribúciách), názov je odvodený od mena autora pôvodnej verzie Linusa Torvaldsa a operačného systému Unix

» Slovník informatiky a techniky