LIP

Language Interface Pack
Technológia Language Interface Pack je jednou z foriem inštalácie jazykových mutácií na anglickú verziu Windows XP Professional. Takto modifikovaný systém neumožňuje prepínanie medzi slovenčinou a angličtinou

» Slovník informatiky a techniky