ISDN

Integrated Services Digital Network
Digitálna sieť s integrovanými službami, telekomunikačný štandard umožňujúci prenášať po "klasickej" medenej dvojlinke alebo optickom vlákne hlas aj dáta (v digitálnej podobe) a poskytovať aj doplnkové služby

» Slovník informatiky a techniky