IPSec

IP Security - Bezpečnosť IP
Súhrn otvorených štandardov zaoberajúcich sa dôvernosťou, integritou a autorizáciou dát medzi spolupracujúcimi entitami. Tieto bezpečnostné služby sú realizované na IP vrstve. Na vyjednanie protokolov, algoritmov a generovanie enkrypčných a autorizačných kľúčov, ktoré majú byť použité s IPsec, sa využíva IKE. IPsec chráni jeden alebo niekoľko dátových tokov medzi počítačmi, bezpečnostnými bránami alebo bránou a počítačom.

» Slovník informatiky a techniky