Intranet

Vnútropodniková sieť
Privátna sieť v rámci organizácie postavená na štandardoch internetu (komunikačný protokol) prístupná len ohraničenej skupine interných používateľov, oddelená od vonkajšieho internetu firewallom. Vhodná pre tímovú spoluprácu a telekonferencie.

» Slovník informatiky a techniky