Internet

niekedy označovaný aj ako WEB (nesprávne), Globálny decentralizovaný systém navzájom prepojených počítačov a iných privátnych počítačových sieti, ktorých počítače dokážu medzi sebou komunikovať pomocou sieťových protokolov štandardu TCP/IP.

» Slovník informatiky a techniky