IM

Instant Messages - okamžité správy
Skupina technológií umožňujúca vymieňať si elektronické správy cez internet alebo intranet v takmer reálnom čase (MS Exchange je typickým predstaviteľom)

» Slovník informatiky a techniky