Hosting

Hosting - hosťovanie
Služby spojené s prenájmom priestoru na internete; zvyčajne na web serveroch s pripojením do internetu

» Slovník informatiky a techniky