GPS

Global Positioning System - Globálny polohový systém
Tiež označovaný tiež ako NAVSTAR ( Navigation System Using Time And Range ) je družicový rádionavigačný systém globálneho určovania polohy, pôvodne budovaný pre potreby armády USA, dnes využiteľný na komerčné účely. Systém, ktorý sa začal budovať v roku 1973, umožňuje v reálnom čase prakticky kdekoľvek a kedykoľvek okamžité a presné určenie polohy ľubovoľného počtu pohybujúcich sa objektov. Ako vojenský systém je odolný voči rušeniu a jeho špičkové možnosti sú neoprávneným užívateľom nedostupné. Vznikol tak veľmi zložitý systém, ktorý poskytuje rad možností pre presné určovanie polôh štatistických, alebo pohybujúcich sa objektov.

» Slovník informatiky a techniky