GIS

Geographic Information Systems - Geografický Informačný Systém
Výraz GIS (Geografický Informačný Systém) je dnes už známy a často používaný. Pre niekoho je to istý počítačový program na vytváranie máp. Pre iných je to skupina tých najvyspelejších a matematicky komplikovaných programov pre priestorové analýzy. GIS je organizovaný súbor počítačového hardvéru a softvéru a geografických údajov navrhnutý za cieľom efektívneho získania, uloženia, editácie, analyzovania a zobrazenia všetkých foriem geografických informácií. Vo všeobecnosti je to druh priestorovo orientovaného IS.
GIS sa od ostatných IS odlišuje hlavne možnosťou priestorovej analýzy a syntézy poznatkov s modelovaním údajov vzhľadom na vymedzený geopriestor.

» Slovník informatiky a techniky